6402711840620544
Alepia 有機摩洛哥堅果油 100ml Alepia 有機摩洛哥堅果油 100ml 通過冷壓法提取100%初榨油,制成阿勒颇摩洛哥堅果油系列產品,冷壓過程保留了所有的维生素及其活性 Alepia 有機摩洛哥堅果油 (香草味)100ml Alepia 有機摩洛哥堅果油 (茉莉花味)100ml Alepia 有機摩洛哥堅果油 (玫瑰味)100ml Alepia Product #: chh1980-Alepia 有機摩洛哥堅果油 100ml 2024-09-22 Regular price: $HKD$190.0 Available from: CHH1980In stock